Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Polityka prywatności

Szanowny/a Pan/Pani,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wyrażenia swojej opinii nt. ankiet i projektów zamieszczanych na portalu.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e)  lub lit. f) RODO).

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na zadanie pytanie.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


23.01.2022 13:31
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia